Facebook Pixel

Онлайн магазин: 089 551 8301; Рецепция: 089 969 4299

ул."Цанко Церковски" №5

Ценоразпис

Ценоразпис на предлагани услуги

 Уважаеми клиенти! 

В момента подготвяме актуализация на ценоразписа за 2023 г. През следващите няколко дни може да има разлики между публикуваните и реалните цени. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Прегледи

Първоначален педиатричен преглед – 26.00 лв.

Общ клиничен преглед – 26. 00 лв.

Дерматологичен преглед + изследване – 38.00 лв.

Неврологичен преглед – 32.00 лв.

Офталмологичен преглед – 29.00 лв.

Преглед на уши и отоскопия – 26.00 лв.

Преглед на уши – пълен /с вкл. цитология, отоскопия и изследване за отодектоза/ – 44.00 лв.

Стоматологичен преглед – 20.00 лв.

Гериатричен преглед – 26.00 лв.

Профилактични

Първа ваксина куче – 36.00 лв.

Втора ваксина куче – 42.00 лв.

Трета ваксина куче – 42.00 лв.

Ваксина бяс – 30. 00 лв.

Годишна ваксина куче – 50. 00 лв.

Микрочип – 50.00 лв.

Евро паспорт – 20.00 лв.

Ваксина котка – Purevax RCPChFeLV – 60.00 лв.

Ваксина котка – Purevax RCP – 50.00 лв.

Манипулации

Инжектиране iv – 16.00 лв.

Инжектиране im, sc – 11.00 лв.

Инжектиране субконюктивално – 24.00 лв.

Превръзка проста – 11.00 лв.

Превръзка сложна – 20.00 лв.

Почистване на уши – 16.00 лв.

Почистване на анална жлеза – 10.00 лв.

Шиниране просто – 20.00 лв.

Шиниране сложно – 40.00 лв.

Катетеризация котка – 48.00 лв.

Катетеризация куче – 20.00 лв.

Кислородна терапия / на час / – 12.00 лв.

Клизма – 48.00 лв.

Кръвопреливане – 25.00 лв.

Изкуствено осеменяване в клиниката – 60.00 лв.

Изкуствено осеменяване на място – 75.00 лв.

Пункция на бурза – 20.00 лв.

Перикардиоцентеза – 120.00 лв.

Торакоцентеза – 60.00 лв.

Цистоцентеза – 25.00 лв.

Изследвания

Кръвна картина CBC – 12.00 лв.

Кръвна картина CBC Diff – 18.00 лв.

Кръвна картина CBC Diff + Retic – 25.00 лв.

Биохимичен показател за 1 бр. – 3.00 лв.

Голям биохимичен пакет – 31.00 лв.

Малък биохимичен пакет – 21.00 лв.

Микрофиларии – 15.00 лв.

Вагинална цитонамазка – 15.00 лв.

Кръвна настилка – 20.00 лв.

Урина – пълен анализ /лента, рефрактометър,седимент/ – 20.00 лв.

Фекална проба – флотация – 20.00 лв.

Пакетни услуги

Лечение на инфекциозно болно животно до 5 кг. – 45.00 лв.

Лечение на инфекциозно болно животно от 6 до 13 кг. – 60.00 лв.

Лечение на инфекциозно болно животно над 13 кг. – 80.00 лв.

Стационар

Престой за 1 животно на ден – 15.00 лв.

Престой за 2 – 5 животни на ден – 40.00 лв.

Престой за 6 – 10 животни на ден – 50.00 лв.

Кастрации

/Цената е крайна и включва анестезия, медицински труд и консумативи/

Кастрация мъжка котка – 130.00 лв.

Кастрация мъжко куче 0 – 10 кг. -180.00 лв.

Кастрация мъжко куче 10 – 20 кг. – 180.00лв.

Кастрация мъжко куче 20 – 40 кг. – 220.00 лв.

Кастрация мъжко куче над 40 кг. – 260.00 лв.

Кастрация женска котка – 150.00 лв.

Кастрация женско куче 0 – 10 кг. – 210.00 лв.

Кастрация женско куче 10 – 20 кг. – 220.00 лв.

Кастрация женско куче 20 – 40 кг. – 280.00 лв.

Кастрация женско куче над 40 кг. – 350.00 лв.

Ехография

Ехография на цяла коремна кухина – 35.00 лв.

Ехография бременност – 25.00 лв.

Ехо-кардиография /първична/ – 55.00 лв.

Ехо-кардиография /контролна/ – 40.00 лв.

Хирургия

Гастро-ентеротомия – 200.00 лв.

Гастротомия – 150.00 лв.

Диафрагмална херния – 250.00 лв.

Ентероанастомоза – 220.00 лв.

Ентеротомия – 150.00 лв.

Ингвинална херния – двустранно – 160.00 лв.

Ингвинална херния – едностранно – 90.00 лв.

Перинеална херния – 250.00лв.

Пъпна херния- 50.00 лв.

Вправяне на тарзална жлеза /Cherry eye/ – двустранно – 100.00 лв.

Вправяне на тарзална жлеза /Cherry eye/ – едностранно – 80.00 лв.

Ентропиум – двустранно – 120.00 лв.

Ентропиум – едностранно – 60.00 лв.

Пришиване на трети клепач – 20.00 лв.

Каудектомия до 10 кг. – 30.00 лв.

Каудектомия над 40 кг. – 40.00 лв.

Отхематом – едностранно – 60.00 лв.

Отхематом – двустранно – 120.00 лв.

Уретростомия – 200.00 лв.

Цистотомия – 120.00 лв.

Коремна хирургия

50.00 – 200.00 лв.

Ранева хирургия

15.00 лв. – 80.00 лв.

Урологична хирургия

60.00 лв. – 120.00 лв.

Стоматология

Почистване на зъбен камък – 55.00 лв.

Екстракция на млечни зъби – 55.00 лв.

Екстракция на постоянен зъб – 48.00 лв.

Ако имате запитвания, моля обадете се на следния телефон: 089 551 8301