Какво е дирофилариоза?

Дирофилариозата е сериозно и потенциално фатално заболяване, което се среща в цяла Европа, включително и в България. Причинява се от паразит/кръгъл червей/, който живее в сърцето, белите дробове и свързаните с тях кръвоносни съдове и най-вече в белодробната артерия, която по своята същност е вена, транспортираща венозна кръв от дясната камера на сърцето към белия дроб. Заболяването може да предизвиква остро белодробно възпаление, сърдечна недостатъчност и поражения върху редица органи в тялото на животните. Дирофилариозата засяга предимно кучета, котки и порчета, но паразитът живее и в други бозайници, като вълци, койоти, лисици, морски лъвове и в редки случаи – човек. Тъй като дивите животни често живеят до заселените райони, те са резервоар на заболяването. Важна роля в това отношение играе и нарастващата популaция от безстопанствени кучета.

Кучето е естествен гостоприемник на сърдечния паразит, което означава, че паразитите живеят в тялото му, развиват се, достигат възрастна форма и дават потомство. Ако не се третира състоянието, техният брой може значително да се увеличи. Дирофилариозата може да причини редица необратими промени в сърцето, белите дробове и артериите, което в значителна степен да засегне здравето на кучето, както и качеството му на живот. По тази причина профилактиката на състоянието е най-добрата опция, както и третирането, когато се налага, приложено колкото е възможно по-рано в развитието на заболяването.

Дирофилариозата при котката е много различна от заболяването при кучетата. Котката е нетипичен гостоприемник и повечето паразити при котките не доживяват до възрастен стадий. Котки с възрастни паразити типично имат един до три паразита и много котки, заразени с паразита нямат възрастни форми. Ето поради тази причина състоянието при котката често остава недиагностицирано, като е важно да се знае, че дори и незрелите форми предизвикват реално увреждане в белодробната тъкан/ heartworm associated respiratory disease(HARD)/

Как дирофилариозата се предава от един домашен любимец на друг?

Комарите играят съществена роля в жизнения цикъл на сърдечния паразит.

Дирофилариоза-Ветеринарна-клиника-Елпида-Варна

Възрастният женски паразит, живеейки в тялото на своя гостоприемник/куче, лисица, койот/, продуцира млади развойни форми, наречени микрофиларии, които циркулират в кръвния поток. Когато комарът ухапе и се храни с кръв от заразено животно, той поема тези микрофиларии, които в неговия организъм претърпяват развитие като достигат до следващия стадий в рамките на 10-14 дни. След това могат да заразят друг гостоприемник като ларвите преминават през раната на кожата, причинена от комара. Веднъж попаднал в новия гостоприемник, паразитът се развива от ларва до възрастен паразит в рамките на 6 месеца. Възрастните паразити са способни да преживеят 5-7 години в кучето и 2-3 години в котката.

Какви са симптомите на Дирофилариозата при кучето?

В ранните етапи на заболяването повечето кучета не показват почти никакви симптоми. Колкото повече време кучето е заразено с паразита, толкова по-вероятно е да се развият и клинични симптоми, като при кучета, които имат и други здравни проблеми ранната клинична изява е по-вероятна. Симптомите на дирофилариозата включват: лека перзистираща кашлица, нежелание за физическа активност, умора след умерено натоварване, намален апетит и загуба на телесна маса. С развитието на заболяването кучето може да развие сърдечна недостатъчност, засягаща предимно дясната половина на сърцето, увеличен корем вследствие на свободноподвижна течност в коремната кухина. Кучетата с големи количества паразити могат да развият внезапна блокада на кръвотока в магистрални кръвоносни съдове, водещи до животозастрашаващ сърдечносъдов колапс. Това е известно като кавален синдром и се демонстрира с внезапно започване на учестено и затруднено дишане, бледи видими лигавици и тъмно оцветена кървава или с цвят на кафе урина. При това положение, без да бъдат хирургично отстранени самите паразити от кръвотока, малко кучета биха оцелели.

Какви са клиничните симптоми на Дирофилариозата при котката?

Симптомите при котката включват: кашлица, астма-подобни пристъпи, периодично повръщане, липса на апетит, загуба на телесна маса. В отделни случаи при засегнатите котки може да има затруднен вървеж, припадъци или акумулиране на свободна течност в коремната кухина. За съжаление първите симптоми при някои котки са внезапен колапс и смърт.

Какво е необходимо да знам за тестването за Дирофилариоза?

Дирофилариозата е прогресивно опасно заболяване и колкото по-рано е доказана, толкова са по-големи шансовете за успешно лечение и възстановяване. Тестът изисква получаване на малко количество венозна кръв от ветеринарния лекар. След това се прави преглед на кръвна разстилка за наличие на микрофиларии и антигенен тест, който реагира положително при наличие на полово зрели форми в тестваното животно. Нашият опит показва, че заболяването е широко разпространено и от над 500 тествани животни във ветеринарна клиника Елпида, положителните резултати са над 7% или всяко петнадесето животно е било заразено.

Кога моето животно трябва да бъде тествано?

• Всички кучета трябва да бъдат тествани и това обикновено е подходящо да бъде направено при профилактично посещение във ветеринарна клиника.

• Малки подрастващи кученца, на възраст под 7 месеца, не е нужно да бъдат тествани и може да бъдат директно третирани с профилактична терапия. Все пак, ако профилактиката започва около 6 – месечна възраст, е необходимо да се направи тест една година след започването й.

• Възрастни кучета над 7 месеца, които досега не са приемали профилактични препарати, трябва да бъдат тествани, за да могат да бъдат поставени на профилактична терапия. Допълнителен тест също така е необходимо да бъде направен една година след първия. Това се налага поради 6 – месечния цикъл на паразита и факта, че тестът може да докаже единствено възрастни паразити, които да са били млади форми по време на извършване на първия тест.

Какво се случва, ако моето куче е положително за дирофилариоза?

Първата стъпка след доказване наличието на заболяване е оценка на последствията, настъпили върху целия организъм на заразеното животно и в частност неговото сърце. Най-обективният метод за извършване на тази оценка е ехокардиографията. В зависимост от резултата и до каква степен е обременено сърцето и магистралните кръвоносни съдове, се назначава терапия за сърцето или терапия, касаеща само паразитите.

Терапията, която ние лекарите във ветеринарна клиника Елпида използваме, е строго подчинена на протоколите, разработени от Американската общност за дирофилариозата /American heartworm society/, с оглед на техния богат опит в лечение на заболяването и широката му популярност в Северна Америка. Протоколът следва следните стъпки:

Терапия за развойни форми

• Ден 1-ви – целта е да бъдат убити циркулиращите в кръвния поток микрофиларии и да бъдат предотвратени всички произтичащи от това негативни последствия върху организма.

• Ден 1-ви до 30-ти – доксициклин.

Терапията с доксициклин се налага от факта, че сърдечният паразит живее в симбиоза с микроорганизъм от рода на рикетсиите, наречен Волбахия, който играе важна роля в репродукцията на Дирофиларията. Третирането с Доксициклин убива симбионтния микроорганизъм и довежда до прекратяване на репродуктивната функция на сърдечния паразит, т.е. той спира да продуцира развойни форми-микрофиларии. Също така тази терапия значително намалява жизнеността на паразита и в голяма степен увеличава шанса за успешна терапия.

• Ден 30-ти – терапия за развойни форми.

• Ден 60-ти – терапия за възрастните форми на паразита – първа инжекция, антитромботична терапия.

• Ден 90-ти – терапия за възрастните форми на паразита – втора инжекция, антитромботична терапия.

• Ден 91-ви – терапия за възрастните форми на паразита – трета инжекция, антитромботична терапия.

Важно е да бъде отбелязано, че най-критичният момент от терапията, криещ най-много рискове за животното е първата инжекция за възрастните форми, като с оглед рисковете да бъдат сведени до минимум се препоръчва да бъде ограничена всякаква физическа активност през този период. Възможните усложнения могат да бъдат разнообразни, но най-важното от тях е формирането на тромби и блокиране на магистрални кръвоносни съдове в тялото на животното. Ето защо се предприема превантивна антитромботична терапия, преди и след терапията за възрастните паразити.

След като протоколът бъде завършен, се продължава с ежемесечна превантивна терапия и животното се подлага на антигенен тест 6 месеца след края на терапията или около 270-ти ден от началото й. Около 120-ти ден може да бъде направена контролна кръвна разстилка за наличие на микрофиларии в кръвта.

В заключение трябва да кажем че, дирофиларията е може би най – подценяваното във времето заболяване в нашата практика. Сега – след години работа, изследвания и лечение, спокойно можем да заявим, че това е актуално и особено опасно заболяване за нашите пациенти. Водени от мотото „Нас ни е грижа”, препоръчваме и ще продължаваме да го правим винаги на всички наши клиенти – редовна профилактика и регулярни тестирания. Вярваме, че това е правилният път за постигане на основната ни цел : „По – здрави животни, по- щастливи стопани“.