Или защо е важно редовното и навременно обезпаразитяване на домашните ни любимци.

Кърлежите са много опасни за здравето както на кучето, така и на неговите стопани. Чрез ухапване те пренасят различни инфекции, които често са дори и животозастрашаващи. В тази статия са описани трите най – често диагностицирани кърлежово – преносими болести.

Ерлихиоза

Нейният най-чест преносител е т. нар. кафяв кърлеж (Rhipicephalus sanguineus).

Кърлеж-по-кучетата-Ветеринарна-клиника-Елпида

Болестта протича с намаляване на броя на кръвните плочици – тромбоцитите. Това са клетките, отговорни за кръвосъсирването и предпазващи организма от кръвоизливи. Най – широко разпространен причинител е E. canis. Среща се в тропическите райони и по Средиземноморието и Балканския полуостров. Ерлихиите са вътреклетъчни бактерии, атакуващи белите кръвни клетки, както и други клетки от бялата кръвна редица – основно моноцити и макрофаги. Клиничните признаци са от общ характер и често няма насочващи симптоми. Периодът от заразяване до първоначална клинична изява (инкубационен) е 1-3 седмици. Следват липса на апетит, треска, изтечения от очите и носа, често примесени с кръв, намаляване броя на тромбоцитите и левкоцитите. Диагнозата най- често се поставя в комбинация на клиничните признаци и изследвания на определени кръвни клетки. Съществуват и бързи тестове в клиничната практика, които подпомагат диагностицирането на заболяването, но не могат да отдиференцират отделните видове причинители на ерлихиозата.

Анаплазмоза

Основен резервоар на това заболяване са мишки и диви птици. Заразяването е чрез ухапване от кърлежи от вида: Ixodes( ricinus и scapularis), Rhipicephalus sanguineus.

Кърлежи-по-кучетата-Зоомагазин-Елпида

Анаплазмозата има много сходни с ерлихиозата признаци, с малко – по слаба клинична изява. В Европа е повсеместно разпределена – от Скандинавския пoлуостров до Средиземно море. Причинители са A. phagocytophilum и A. platis.

Диагностицира се по същия начин както ерлихиозата, като бързите тестове са начин за отдиференциране на двете заболявания. При ненавременното им установяване или непълното им излекуване може да хронифицират и да доведат до допълнителни усложнения с кръвотворните органи и далака. Лечението при анаплазмоза и ерлихиоза включва прилагането на тетрациклинови препарати – доксициклин, симптоматична и общо-укрепваща терапия при нужда.

Бабезиоза

Най-често-срещани-кърлежи-по-кучетата-Ветеринарна-клиника-Елпида

Бабезиите атакуват червените кръвни клетки. Навлезли в тях, преминават през специфичен цикъл на развитие, узряват, размножават се безполово и унищожават клетката – домакин (еритроцита), а младите бабезии се насочват към здрави еритроцити. Вторично водят и до редуциране на кръвните плочици. Клиничните признаци наподобяват тези при анаплазмоза и ерлихиоза, като в резултат на масовото измиране на еритоцитите урината се оцветява в кафяво, а лигавиците избледняват. Усложненията включват нервни признаци, анемия, бъбречна недостатъчност и спленомегалия ( увеличен далак ). Диагнозата се поставя по анамнестични данни, клинични признаци и микроскопия на кръвна разстилка от болното животно. Лечението е със специфични препарати за това заболяване – доксициклин и симптоматична терапия при нужда.

При животни, третирани с препарат за външно обезпаразитяване, евентуалното откриване на кърлеж, забит в тялото, не винаги изисква премахването му. Препаратът ще предизвика изсъхването и отпадането му от гостоприемника, преди да е започнал да се храни. Нужното от страна на стопанина е повишено внимание към състоянието на кучето през следващите 5-20 дни за евентуални симптоми или общи признаци на неразположение. Затова ние препоръчваме навременното обезпаразитяване на животните и третиране на площите и местообитанията им срещу кърлежи. Нека не забравяме, че най – добрата защита е профилактиката.