Facebook Pixel

Онлайн магазин: 089 551 8301; Рецепция: 089 969 4299

ул."Цанко Церковски" №5

Selehold Dog 10-20кг – Противопаразитна пипета за кучета с тегло от 10 до 20кг

Sale!

Selehold Dog 10-20кг – Противопаразитна пипета за кучета с тегло от 10 до 20кг

20.1 лв.

Clear Selection

ВНИМАНИЕ!! С ДОБАВЯНЕТО В КОШНИЦАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ТОЙ Е ПРЕДПИСАН ОТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НЕГОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

Описание

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
 За лечение и предпазване от опаразитяване с бълхи
причинено от Ctenocephalides spp., в продължение на един месец след еднократно
прилагане на продукта. Това е в резултат от въздействието на продукта върху
възрастните насекоми, ларвите и яйцата. Продуктът действа върху яйцата 3 седмици
след прилагането му. Посредством намаляване на популацията на бълхите,
ежемесечното третиране на бременни и кърмещи животни също допринася за
предпазването от опаразитяване на новородените до навършване на седем седмична
възраст. Продуктът може да се ползва като част от лечението на алергичен дерматит,
причинен от бълхи и действието му срещу яйцата и ларвите допринася за контрола
върху популацията на бълхите в околната среда на местата, до които животното има
достъп.

Лечение на ушна краста (Otodectes cynotis)
 Лечение на опаразитяване с въшки (Trichodectes canis)
 Лечение на саркоптоза (Sarcoptes scabiei)
 Лечение на опаразитяване с възрастни нематоди (Toxocara canis)
 Предпазване от дирофилариоза
причинена от Dirofilaria immitis, чрез ежемесечното прилагане на продукта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни на възраст под 6 седмици.
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от
ексципиентите.
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
В редки случи след прилагане на продукта може да се наблюдава временно сплъстяване на
козината на мястото на приложение и/или поява на малко количество бял прах. Това е
нормално и обикновено изчезва до 24 часа след третирането, като не оказва влияние върху
безопасността или ефикасността на ветеринарномедицинския продукт.
Много рядко, както и при останалите макроциклични лактони, обратими неврологични
признаци, включително припадъци, могат да се наблюдават след употребата на
ветеринарномедицинския продукт при кучета.
Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:
– много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по
време на курса на едно лечение)
– чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)
– не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)
– редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)
– много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани
съобщения).
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в
тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите
Вашия ветеринарен лекар.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета (10–20kg)
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Прилагане върху ограничен участък.
Приложете върху кожата в основата на врата пред плешките.
Продуктът се прилага с еднократно нанасяне на единична доза, съдържаща 6 mg/kg selamectin.
Когато едно животно трябва да се третира за различни видове опаразитявания или инвазии,
се прилага еднократно само препоръчaния ветеринарномедицински продукт в доза от 6
mg/kg. Съответната продължителност на курса на лечение за различните видове паразити е
посочена по-долу

Лечение и предпазване от опаразитяване с бълхи (котки и кучета)
След прилагане, ветеринарномедицинският продукт унищожава възрастните бълхи върху
животните, спира производството на жизнеспособни яйца и унищожава ларвите (които се
намират само в околната среда). Това спира репродукцията на бълхите, прекъсва жизненият им
цикъл и може да допринесе за контрола на популацията на бълхите в заобикалящата среда и
местата до които животното има достъп.
За предпазване от опаразитяване с бълхи, ветеринарномедицинският продукт трябва да се
прилага на интервали от един месец през сезоните, през които има опасност от такова
опаразитяване, като се започне един месец преди бълхите да станат активни. Посредством
редуцирането на популацията на бълхите, ежемесечното третиране на бременните и кърмещи
животни ще допринесе за предпазването на новородените от опаразитяване до навършването
им на седем седмична възраст.
При употреба като част от лечението на алергичен дерматит, причинен от ухапване от бълхи,
ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага на месечни интервали.
Профилактика на дирофилариоза (котки и кучета)
Необходимостта от третиране трябва да бъде определена от ветеринарен лекар и трябва да се
основава на местната епидемиологична ситуация (вж. точка 12).
За предпазване от дирофилариоза, ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага наймалко един месец след появата на комари и след което приложението е ежемесечно до края на
сезона на комарите.
Ако се пропусне прилагането на доза и едномесечния интервал между дозите бъде удължен, то
незабавното прилагане на ветеринарномедицинския продукт и възобновяване на ежемесечното
прилагане ще сведе до минимум възможността за развитие на възрастни дирофиларии.
Необходимостта от продължително лечение трябва да бъде определена от отговорния
ветеринарен лекар.
Когато заменяте с друг профилактичен ветеринарномедицински продукт против
дирофилариоза в рамките на профилактична програма против дирофилариоза, първата доза от
продукта трябва са се приложи в рамките на един месец след приемане на последната доза от
предходния ветеринарномедицински продукт.
Третиране против токсокароза (котки и кучета)
Прилага се една доза от ветеринарномедицинския продукт.
Третиране против опаразитяване с въшки (котки и кучета)
Прилага се една доза от ветеринарномедицинския продукт.
Третиране против ушни кърлежи (котки)
Прилага се една доза от ветеринарномедицинския продукт.
Третиране против ушни кърлежи (кучета)
Прилага се една доза от ветеринарномедицинския продукт. Преди третиране външният ушен
канал внимателно се почиства. След 30 дни се препоръчва преглед от ветеринарен лекар, тъй
като някои животни имат нужда от второ третиране

Допълнителна информация

Размер според теглото

1бр spot-on пипета, Кутия с 3 spot-on пипети

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Selehold Dog 10-20кг – Противопаразитна пипета за кучета с тегло от 10 до 20кг“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

16 − 6 =

Клиентите харесаха също

Ако имате запитвания, моля обадете се на следния телефон: 089 551 8301