Лаборатория

Клиничната ни лаборатория разполага с апаратура за извършване на множество изследвания „в реално време“:

 • Пълна кръвна картина
 • Биохимични панели с 6, 10 и 14 показателя
 • Урина – седимент
 • Урина – бърз тест с 10 показателя
 • Кръвни разстилки
 • Флотационни проби
 • Всички видове дерматологични проби
 • Цитологични изследвания

В клиниката е на разположение и пълен набор от т.нар. „in home” бързи тестове за откриване на редица инфекциозни и паразитни заболявания.

 

Пълна кръвна картина:

От пролетта на 2018 година придадохме на това понятие истински смисъл, като се оборудвахме с референтен за целия свят апарат SIEMENS ADVIA 2120. Признат от всички хуманни и ветеринарни хематолози и клинични патолози като апарат с най-точна и изчерпателна технология , Siemens ADVIA 2120 е нашата гордост в лабораторията!

Благодарение на своята уникална технология и възможности ADVIA 2120 е назаменим при диагностиката на редица тежки заболявания:

 • Анемии от всякакъв произход
 • Хемо-онкологични болести
 • Вирусни и бактериални инфекции
 • Трансмисивни ( предавани от паразити) инфекции
 • Автоимунни заболявания

siemens-advia

Биохимични изследвания:

За точна и навременна диагностика на голям брой заболявания са нужни изследвания на функцията на бъбреци, черен дроб, панкреас, жлъчка и т.н.

За тази цел нашата лаборатория разполага с два апарата: “Samsung PA10” и “Rayto Chemray 120”. Това позволява всеки клиницист в нашата клиника да може да избира според случая между т.нар. „суха бърза биохимия“ и „стандартна биохимия“.

Пълна кръвна картина Биохимични изследвания

Изследване на урина:

Пълният анализ на урина е незаменима част от диагностиката не само на заболявания на отделителната система, но и на редица други заразни и незаразни болести.

Нашата лаборатория разполага с апарат “Urit-50” за тестване на 10 показателя на урината.

Анализът включва още и рефрактометрия и  микроскопски – седимент.

Изследване на урина

микроскопски изследвания

За целите на диагностиката в нашата лаборатория се извършват и редица специализирани микроскопски изследвания като:

 • Вагинална цитология
 • Спермограма
 • Дерматологични ( скрапинг, отпечатъчни, трихограма и др.)
 • Фекални ( нативни и флотационни)
 • Кръвни разстилки ( хемо-паразити,морфология)
 • Ушен секрет ( цитология, микробиология, фунги)
 • Тест на Knott ( типизиране на Дирофиларии)

микроскопски изследвания Вагинална цитология Спермограма Ушен секрет