Първоначален педиатричен преглед

Препоръчваме този преглед на всички стопани, които току-що са се сдобили с малко кученце или коте. Прегледът се извършва по точно определен протокол и алгоритъм. Целта е да създадем първоначален здравен статус на домашния любимец. При този преглед могат да се открият или изключат някои ранни проблеми (както вродени, така и придобити).
Заедно с педиатричния преглед, Вие ще получите насоки и съвети за хранене и отглеждане, ваксинационен и противопаразитен план.

Общ клиничен преглед

Това е главната ни диагностична услуга и основа на всяко лечение.

Той започва с анамнеза (снемане на данни за заболяването) и продължава с пълно обследване на животното. При общия клиничен преглед лекарят ще се насочи не само към текущото заболяване, но ще Ви обърне внимание и на съпътстващи проблеми и тяхното разрешаване ( състояние на зъбите и венците, кожата и очите, хигиена и др.)

След приключването на прегледа, лекарят ще обсъди с Вас нужните за по-точна диагноза допълнителни изследвания.

Дерматологичен преглед

Това е специфичен преглед , който извършваме при пациенти с кожни проблеми.

Този преглед се предхожда от кратка анкета, попълнена от стопанина. Целта ù е да създаде по-ясна представа в преглеждащия лекар за произхода и историята на заболяването.

След като извърши дерматологичния преглед, лекарят ще обсъди с Вас допълнителните изследвания и проби, които трябва да се направят.

Преглед на уши и отоскопия

При този преглед лекарят има за цел да установи причината за възпаление на ушите и да назначи подходящо лечение.

Прегледът включва щателно почистване на ушите и инспекция с отоскоп.

Ако се налага, лекарят ще обсъди с Вас нужните допълнителни микроскопски изследвания за поставяне на точна диагноза.

Офталмологичен преглед

Очите имат по-особена структура в сравнение с другите органи и затова при тях възпалителните процеси често не протичат характерно.

Прегледът на очите има няколко етапа като крайната цел е да се назначи терапия и да се състави точен план за лечение. Преглеждащият лекар ще Ви уведоми за честотата на контролните прегледи, за да има проследяемост и пълно излекуване.