Facebook Pixel
МЕНЮ
БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Ветеринарна аптека и зоомагазин Елпида - Нас ни е грижа!

Simparica 20mg - вкусни таблетки за кучета от 5 до 10кг - за профилактика срещу външни паразити

  • Код на продукта: 5053.3

SIMPARICA
  • Производител: SIMPARICA
  • Бонус точки: 67
  • Наличност: НАЛИЧЕН

66.63лв.

83.30лв. -20%
    Добавяйки този продукт в количката Вие декларирате, че продуктът е предписан на Вашия любимец от ветеринарен лекар, запознати сте с прилагането му и периода на употреба, разполагате с рецепта, която трябва да ни предоставите по електронен път.
Условия за доставка

Online плащане
Връщане

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Simparica 5 mg таблетки за дъвчене за кучета 1,3–2,5 kg

Simparica 10 mg таблетки за дъвчене за кучета >2,5–5 kg

Simparica 20 mg таблетки за дъвчене за кучета >5–10 kg

Simparica 40 mg таблетки за дъвчене за кучета >10–20 kg

Simparica 80 mg таблетки за дъвчене за кучета >20–40 kg

Simparica 120 mg таблетки за дъвчене за кучета >40–60 kg

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа:

Активна субстанция:

Simparica дъвчащи таблетки sarolaner (mg)

за кучета 1,3–2,5 kg 5

за кучета > 2,5–5 kg 10

за кучета > 5–10 kg 20

за кучета > 10–20 kg 40

за кучета > 20–40 kg 80

за кучета > 40–60 kg 120

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1. 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За лечение на опаразитяване с кърлежи (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus

и Rhipicephalus sanguineus). Ветеринарномедицинският продукт има незабавен ефект и

продължителна способност да убива кърлежите за период от поне 5 седмици.

За лечение на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis).

Ветеринарномедицинският продукт има незабавен ефект и продължителна способност да убива

бълхите при ново опаразитяване за период от поне 5 седмици.

Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от лечебната стратегия при

Алергичен дерматит, предизвикан от бълхи (Flea Allergy Dermatitis-FAD).

За лечение на саркоптесова краста (Sarcoptes scabiei).

3

За лечение на опаразитяване с ушна краста (Otodectes cynotis).

За лечение на демодекоза (Demodex canis).

Кърлежите и бълхите трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат да се хранят, за

да бъдат изложени на действието на активната субстанция.

4.3 Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от

ексципиентите.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Паразитите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени на

действието на sarolaner, поради това предаването на векторни заболявания не може да се

изключи.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Поради липса на данни, третирането на кученца на възраст под 8 седмици и/или с телесна маса

под 1,3 kg трябва да се основава на преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

След работа с продукта измийте ръцете си.

Случайното поглъщане на продукта може да причини неблагоприятни реакции, например

преходни неврологични признаци на възбудимост. Изваждайте само по една таблетка от

блистера и само при необходимост, за да предпазите децата от достъп до продукта. След

употреба незабавно приберете блистера в картонената кутия и съхранявайте картонената кутия

далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

В много редки случаи се наблюдават леко изразени и преходни гастроинтестинални смущения,

като повръщане и диария, и системни нарушения като летаргия, анорексия/безапетитие, въз

основа на опита за безопасност след пускане на продукта на пазара. Тези признаци обикновено

отшумяват без лечение. Неврологични смущения, като тремор, атаксия или конвулсии могат да

се появят в много редки случаи, въз основа на опита за безопасност след пускане на продукта

на пазара. В повечето случаи тези признаци са преходни.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Спецификации
ВИД КУЧЕТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Simparica 5 mg таблетки за дъвчене за кучета 1,3–2,5 kg

Simparica 10 mg таблетки за дъвчене за кучета >2,5–5 kg

Simparica 20 mg таблетки за дъвчене за кучета >5–10 kg

Simparica 40 mg таблетки за дъвчене за кучета >10–20 kg

Simparica 80 mg таблетки за дъвчене за кучета >20–40 kg

Simparica 120 mg таблетки за дъвчене за кучета >40–60 kg

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа:

Активна субстанция:

Simparica дъвчащи таблетки sarolaner (mg)

за кучета 1,3–2,5 kg 5

за кучета > 2,5–5 kg 10

за кучета > 5–10 kg 20

за кучета > 10–20 kg 40

за кучета > 20–40 kg 80

за кучета > 40–60 kg 120

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1. 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За лечение на опаразитяване с кърлежи (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus

и Rhipicephalus sanguineus). Ветеринарномедицинският продукт има незабавен ефект и

продължителна способност да убива кърлежите за период от поне 5 седмици.

За лечение на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis).

Ветеринарномедицинският продукт има незабавен ефект и продължителна способност да убива

бълхите при ново опаразитяване за период от поне 5 седмици.

Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от лечебната стратегия при

Алергичен дерматит, предизвикан от бълхи (Flea Allergy Dermatitis-FAD).

За лечение на саркоптесова краста (Sarcoptes scabiei).

3

За лечение на опаразитяване с ушна краста (Otodectes cynotis).

За лечение на демодекоза (Demodex canis).

Кърлежите и бълхите трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат да се хранят, за

да бъдат изложени на действието на активната субстанция.

4.3 Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от

ексципиентите.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Паразитите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени на

действието на sarolaner, поради това предаването на векторни заболявания не може да се

изключи.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Поради липса на данни, третирането на кученца на възраст под 8 седмици и/или с телесна маса

под 1,3 kg трябва да се основава на преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

След работа с продукта измийте ръцете си.

Случайното поглъщане на продукта може да причини неблагоприятни реакции, например

преходни неврологични признаци на възбудимост. Изваждайте само по една таблетка от

блистера и само при необходимост, за да предпазите децата от достъп до продукта. След

употреба незабавно приберете блистера в картонената кутия и съхранявайте картонената кутия

далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

В много редки случаи се наблюдават леко изразени и преходни гастроинтестинални смущения,

като повръщане и диария, и системни нарушения като летаргия, анорексия/безапетитие, въз

основа на опита за безопасност след пускане на продукта на пазара. Тези признаци обикновено

отшумяват без лечение. Неврологични смущения, като тремор, атаксия или конвулсии могат да

се появят в много редки случаи, въз основа на опита за безопасност след пускане на продукта

на пазара. В повечето случаи тези признаци са преходни.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Спецификации
ВИД КУЧЕТА
0/50 ревюта
Напиши ревю

Нашите клиенти харесаха също:

WILDFULL

Wildfull Adult Dog Mini Rabbit - със заешко

7.80лв.
25.60лв. - Пакет от 2 кг
111.50лв. - Чувал от 12кг
ANIPRO

Бисквитки Anipro кокалчета микс 4см

1.75лв.
3.15лв. - Опаковка от 200г
10.20лв. - Опаковка от 1кг
зоомагазин, лакомства за кучета, royal canin кучешка храна

Често задавани въпроси

Ние в Елпида се гордеем с нашата експедитивност и се стараем да изпращаме пратките максимално бързо. Повечето поръчки, получени до 12:00 часа на обяд се изпълняват на същия или на другия ден.. Понякога може да има забавяне с 1 до 3 работни дни по технически причини. За всяко забавяне след 3 работни ние уведомяваме нашите клиенти.

Цените за доставки до офис на Speedy са:

Поръчки до 69лв - 4.90лв

Поръчки от 69 до 89лв - 3.90лв

Поръчки над 89лв - безплатна доставка.

За доставки на адрес нашата система има вграден алгоритъм в кошницата и при поръчката всеки клиент вижда каква би била цената на пратката му до адрес, в зависимост от стойността и теглото. Смятаме, че всеки клиент има право да направи информиран избор между доставка до офис или адрес.

Всяка поръчка през сайта носи бонус точки, които се натрупват в личният профил на клиента. Бонус точките могат да се използват при всяка следваща покупка и се приспадат от нейната стойност в количката.

Да, можете да поръчате по телефона, но това ще ви отнеме възможността да натрупате бонус точки за тази поръчка. Знаем, че за много хора така е по-лесно, но понякога крие опасност от грешки при предаването или приемането на поръчката и детайлите по нейното изпълнение ( точен продукт, адрес за доставка и т.н.).

Да, можете да пазарувате и като гост, но това ще ви лиши от редица предимства на регистрираните клиенти:
-    Натрупване на бонус точки
-    История на поръчките
-    Информационен бюлетин с най-добрите ни предложения

Може би, вече сте забелязали, че под голяма част от продуктите в магазина има модул “Често купувани заедно”? Чрез този модул ние ви предлагаме да закупите продукта в комбинация с други продукти с допълнителна отстъпка. Допълнителните продукти са такива, които често се купуват заедно с основния. В модула можете да избирате опциите на допълнителните продукти, а в количката да променяте и техният брой. Важно е да знаете, че в количката можете да премахнете допълнителните продукти, но ако премахнете основния, ще се премахне цялата “комбо” поръчка.

Да, според българското и европейско законодателство всеки клиент има право да върне закупена от него стока в срок от 14 дни от получаването и. Върната стока трябва да е в същият вид, както е изпратена. Разноските по връщането са за сметка на клиента. При платена стока по електронен път, парите се превеждат по посочена от клиента сметка, а при плащане в брой, парите се връщат по куриера.

Можем да ви дадем много причини защо да пазарувате при нас, но най-важните са:
-    Цените ни са много добри.
-    Не бавим доставки без причина и се стремим да ги приготвяме своевременно.
-    В цените на продуктите не залагаме тайни коефициенти, като доставка до адрес и т.н., а оставяме клиента да направи информиран избор къде да получи пратката си и колко би му струвало.
-    Влагаме изключително старание при опаковането за да може всичко да пристига до вас в отличен вид.
-    Работим само с официални доставчици и всяка стока пристига при нас с всички нужни документи за произход и безопасност.