Уважаеми клиенти,

в края на месец май отмина седмицата на профилактика на сърдечните заболявания на Кавалер Кинг Чарлз Шпаньол във ветеринарна клиника „Елпида“. Проведоха се профилактични прегледи и изследвания съобразно с генетичната предразположеност на породата към специфични пороци на сърдечносъдовата система.

Д-р Десислава Дочева и д-р Александър Димитров извършиха на записаните животни кардиологичен преглед и консултация, ехокардиография и електрокардиограма.

Седмица на профилактиката на сърдечните заболявания при Кавалер Кинг Чарлз Шпаньол
Седмица на профилактиката на сърдечните заболявания при Кавалер Кинг Чарлз Шпаньол
Седмица на профилактиката на сърдечните заболявания при Кавалер Кинг Чарлз Шпаньол

Представяме Ви някои факти и информация за заболяванията, на които трябва да се обърне внимание и да се вземат превантивни мерки за тяхното ограничаване.

Миксоматозна дегенерация на митралната клапа (MMVD/CDVD):

  1.  Представлява промяна в структурата на митралната клапа, която в дългосрочен план предизвиква неадекватна сърдечна функция.
  2. Заболяването е конгенитално (вродено).
  3. До 10-годишна възраст се проявява в 90% от представителите на породата.
  4. Желателни са ежегодишни кардиологични прегледи, започвайки от 1-годишна. възраст. Кученцето да е от селектирани, здрави родители. 

Перзистиращ DuctusArteriosus (PDA):

  1. Представлява малък кръвоносен съд, който свързва пулмоналната артерия с аортата по време на ембрионалното развитие на кученцето и не се е затворил след раждането. 
  2. Заболяването е конгенитално (вродено). 
  3. Среща се рядко (5-10% от всички вродени сърдечносъдови заболявания). 
  4. Открива се в ранна възраст. Задължително извършване на първоначален педиатричен преглед. 

Все повече стопани на домашни любимци се ориентират към ранната диагностика и профилактика на заболяванията и се възползват от възможностите за преглед. Това е в резултат на широката медийна кампания, достъпната информация в интернет, познанията на лекарите и осъзнаването, че ранната диагностика на заболяванията е определяща за успеха на лечението и/или подобряване качеството на живот.