Какво представлява микрочипът? Как работи?

Микрочипът представлява интегрална схема, вградена в биологично съвместима стъклена капсула, която се имплантира в живата тъкан без да се причинява нараняване или отрицателна реакция. Паметта на всеки микрочип се програмира с уникален 15-знаков код. Самият микрочип не е активен, тъй като няма вътрешен източник на захранване – той се задейства от радиосигнал, излъчен от скенера. Скенерът извежда на дисплей кода. Всеки микрочип е поставен в стерилна опаковка с няколко самозалепващи се бар-кодове.

Какво представлява микрочипът

Микрочипът е постоянен метод за електронна идентификация с огромен потенциал по отношение на здравето и благосъстоянието на животните.

Предимства

  • Осигурява трайно еднозначно идентифициране през целия живот на животното
  • Микрочипът не може да бъде отстранен или манипулиран без хирургическа намеса. • Микрочипът не причинява неудобство, ако е имплантиран правилно и не променя външния вид или поведението на животното.
  • Процедурата по имплантиране е бърза и не би трябвало да предизвиква неудобство за животните (сравнима е с нормалната процедура за ваксинация).
  • Няма нужда от упойка или премахване на козина.
  • Необходимо е минимално манипулиране за идентифициране на животно с микрочип – сканирането става бързо.
  • Личните данни на собствениците са недостъпни за околните.
  • След като в животното е имплантиран микрочип и данните са въведени в информационната система на Българската Агенция по Безопасност на Храните, през целия живот на животното ще има възможност да се следи кой е неговият собственик, което помага да се полагат грижи за неговото благосъстояние.

Дали микрочипирането е болезнено?

Микрочипирането е обикновена подкожна инжекция и причинява малък дискомфорт. Болката е минимална и краткотрайна и повечето животни ще забравят за нея много бързо.

Място на имплантиране

В Европа стандартното място за имплантиране на микрочип е в средата на лявата част на врата.

Дали микрочипирането е болезнено                      Място на имплантиране

Веднага след имплантирането мястото се сканира, за да се потвърди правилното разположение на микрочипа и да се провери дали той работи нормално.

Това миниатюрно устройство осигурява на Вашия домашен любимец постоянна идентификация и му дава най-добрия шанс да се прибере вкъщи.

И така, маркирането създава ясна връзка между собственик и домашен любимец, намалява вероятността дадено животно да бъде изоставено, а собствениците се стимулират да проявяват отговорност за поведението на животните.