Пътуването с домашен любимец в Европа изисква само малко подготовка и задължително първата спирка е кабинетът на Вашия ветеринарен лекар.

Пътуване с домашни любимци в Европа

Пътуване с домашни любимци в Европа

 

Европейският съюз е приел общи разпоредби, които позволяват пътуването с домашни животни като Кучета (Canis lupus familiaris), Котки (Felis silvestris catus) и Порове (Mustela putorius furo).

Регламент (ЕС) 576/2013 се прилага за движението с „нетърговска цел“ на домашни любимци към дадена държава от ЕС от друга държава от ЕС, от територия или държава, която не е членка на ЕС.

Животните могат да придружават своите собственици по време на път в рамките на ЕС, ако са изпълнени следните условия:

 • да са маркирани чрез транспондер /микрочип/ за идентификация
 • да имат паспорт, който се издава по съответния образец и съдържа следните характеристики:
 • данни за собственика на домашния любимец: три имена и адрес, вкл. държавата
 • описание на животното: име (както е заявено от собственика), вид, порода, пол, дата на раждане, цвят, снимка (не е задължителна);
 • идентификация на животното: номер на микрочип; дата на поставяне на микрочипа; местоположение на микрочипа – най-добре е микрочипът да отговаря на изискванията на ISO Standard 11784 или 11785, защото в противен случай има вероятност да не може да бъде разчетен при проверка;
 • ваксинация против бяс: дата на ваксиниране, производител на ваксината – име на продукта и номер на партидата, датата от и до която е валидна ваксината. В случай, че в паспорта регистрацията за ваксинация против бяс е стикер, тя трябва да бъде покрита с ламинирана лента (включена в паспорта);
 • подпис и печат с името, местоработата и регистрационен номер на ветеринарния лекар;
 • информация за третиране за външни паразити: вписва се наименованието на продукта и датата на третиране;

Преди пътуване – третирането срещу външни паразити трябва да бъде направено не по-малко от 24 часа, но не повече от 48 часа, преди предполагаемото пристигане на животното в страната, за която пътува. Ако от даването на препарата са изминали по-малко от 24 часа, на граничен контрол е възможно собственикът и животното да изчакат под карантина до изтичането на този срок.

 • Клиничен преглед – животното трябва да бъде прегледано от ветеринарен лекар 24 часа преди пътуването;
 • Информация за други ваксинации.

 

 

Изисквания по отношение на валидността на ваксината против бяс

Датата на поставяне на ваксината не предхожда датата на поставяне или прочитане на микрочипа, посочени в съответния раздел на паспорта.

Периодът на валидност на ваксинацията започва да тече от създаването на защитен имунитет, което не може да е по-рано от 21 дни от извършването на ваксинационния протокол.

Периодът на валидност на ваксинацията е посочен от упълномощен или официален ветеринарен лекар в съответния раздел на идентификационния документ.

Повторната ваксинация трябва да се счита за първоначална ваксинация, ако не е направена в срока на валидност на предходната ваксинация.

Животното трябва да е на възраст поне 12 седмици към датата на прилагане на ваксината.

 

Третиране срещу Echinococcus multilocularis

Echinococcus multilocularis е паразитен плосък червей, причинител на ехинококоза  при междинните гостоприемници /човек, гризачи и зайцеподобни / с краен гостоприемник основно лисици и по-рядко домашни кучета и котки.

Преди влизане във Финландия, Ирландия, Малта, Обединеното Кралство или Норвегия, кучетата трябва да бъдат третирани срещу паразита Echinococcus multilocularis в съответствие с Регламент (ЕС) № 1152/2011 , което е извършено в рамките на период, не по-дълъг от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане и е заверено от ветеринарен лекар в съответната част на паспорта. Третирането срещу този паразит е лесно и даже рутинно за повечето домашни любимци. Почти всички противопаразитни продукти съдържат активна съставка срещу тения.

!Важно: Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство са държави, които имат допълнителни (по-строги) изисквания за домашните животни – ако Ви предстои посещение до там, информирайте се предварително за конкретните условия.

 

Ако имате повече домашни любимци от посочените видове и се питате, дали да ги вземете всичките с Вас, знайте, че може да пътувате с най-много пет животни.

 

Мерки, при неспазване на изискванията от страна на собственика:

 • Връщане на животното в страната по произход, за сметка на собственика;
 • Карантина (изолиране) на животното под официален контрол за времето, необходимо да отговори на здравните изисквания, за сметка на собственика;
 • Евтаназия, в краен случай, без финансова компенсация, когато не се предвижда връщане или поставяне на животното под карантина.

 

Важно е да знаете:

 1. Оставете си достатъчно време преди пътуването, за да осигурите необходимите медицински грижи и документи за Вашия домашен любимец. Не забравяйте да започнете процеса рано.
 2. Посетете ветеринарния лекар за консултация не по-късно от 4 седмици преди пътуването.
 3. Ветеринарят ще провери паспорта на животното и ще изпълни изискванията по регламента, за да се осигури безпроблемно пътуване.

 

Приятна почивка на Вас и на Вашия любимец!