Хирургичната ни зала е напълно оборудвана за извършване на операции в областите:

  • Акушерство и гинекология
  • Гастроентерология
  • Урология
  • Офталмология
  • Онкология
  • Ранева хирургия
  • Стоматология
  • Лицево-челюстна хирургия

Всички хирургични намеси се извършват под пълна анестезия с инхалация. Пациентът е на постоянен мониторинг с пациентен монитор “iPM 12 VET”. Следят се жизнено важни показатели: кръвно налягане, телесна температура и дихателни индикации. Всяка обща анестезия се извършва, следи и прекратява задължително от анестезиолог.

Хирургия

Телесната температура на пациента се регулира и коригира със система за затопляне с циркулиращ въздух “Warmology”, смятана за златен стандарт в борбата с хипотермията.

warmology система за затоплянеsurgeonsgogr

 

Обръщаме особено внимание на след оперативното обезболяване и всеки пациент се третира индивидуално според тежестта на намесата и по преценка на хирурга и анестезиолога.